top of page

Hoe wordt je geen slachtoffer van de Belastingdienst, ook al heb je het niet (helemaal) goed gedaan?

In elke vorm van samenleving worden er “Overheidskosten” gemaakt. In de vorm van “belastingen” worden deze kosten gedragen door de mensen en organisaties van de betreffende samenleving.


Er worden regels opgesteld over de hoogte van de te betalen belasting, de inning van belastingen, maar ook hoe er in de betreffende samenleving wordt omgegaan met situaties dat individuen of organisaties niet (helemaal) doen wat de “Overheid” wenst.


In Nederland hebben we een uitgebreid belastingstelsel met vele verschillende soorten belastingen en retributies. Van organisaties en individuen wordt verwacht dat ze de juiste hoeveelheid belasting betalen en op tijd.


Omdat we in een samenleving wonen denkt niet iedereen hetzelfde over belastingen. Het is ook mogelijk dat in een betreffende situatie een individu of organisatie een Wet verkeerd of anders uitlegt ofwel interpreteerd. Tot slot is het mogelijk dat er is besloten om in meer of mindere mate expres niet te voldoen aan een wettelijke regel betreffende belastingen.
In essentie is dit het kat en muis spel. Iedereen in de maatschappij heeft er zelf baat bij om geen of minder belastingen te betalen en de Overheid heeft een belang dat iedereen volgens de Wetten en regels zoveel mogelijk belasting betaald.


In situaties dat de individu of organisatie, betreffende een belasting, het eens is met de Overheid, wil en kan voldoen aan de belasting is er in beginsel geen probleem.


Echter, in belastingsituaties kan je de Overheid ofwel de Belastingdienst op je weg tegenover je krijgen. Bij de Belastingdienst werken heel veel zeer gespecialiseerde specialisten en ze hebben veel middelen en mogelijkheden om het leven van belastingplichtige zuur te maken.


Strategiën van de Belastingdienst kunnen zijn dat er wordt gelekt naar de pers dat een belastingplichtige niet heeft voldaan aan de Wetten en dat dit verwijtbaar is met als resultaat dat het betreffende verhaal in de de media terecht komt.


De Belastingdienst kan ook naheffingsaanslagen of navorderingsaanslagen opleggen, met mogelijk hoge boetes, ze kunnen beslag leggen op je spullen en het is in extreme gevallen ook mogelijk dat je gevangenisstraf krijgt.


Tot slot kan je terecht komen in vervelende onderzoeken en controles van de Belastingdienst met als ergste dat er een FIOD inval komt.


In het allerergste geval wordt je helemaal kaal geplukt door de Belastingdienst en moet je voor de toekomst leven van een minimum.

We kennen allemaal de toeslagaffaire. In essentie kwam deze er op neer dat de Belastingdienst (bepaalde) burgers niet vertrouwde of geloofde over hun toepassing van toeslagen. De Belastingdienst ging de discussie over de toepassing van toeslagen aan met vele burgers en veel burgers overtuigd van hun gelijk gingen de discussie aan met de Belastingdienst. Het was zelfs zo, dat de Belastingdienst discrimineerde en er bij “buitenlanders” eerder vanuit ging dat er sprake was van malversaties.


U moet zich voorstellen dat financieel toeslagen zeer belangrijk zijn voor veel burgers om maandelijks rond te komen en dat een discussie met de Belastingdienst een directe dreiging is voor het maandelijks rond komen voor veel burgers. De discussie met de machtige Belastingdienst viel  dan ook heel zwaar uit voor veel burgers. Het resultaat was dat er relaties beëindigd zijn, mensen hun huis zijn verloren en dat mensen zelfmoord hebben gepleegd in extreme omstandigheden.


Gezien de toeslagaffaire en de enorme macht van de Belastingdienst, hoe zorg jij er voor dat je geen slachtoffer wordt van de Belastingdienst ofwel dat als resultaat van belastingen er hele erge dingen gebeuren in je leven?


Belastingen in onze samenleving zijn een noodzakelijke geld kwestie. Het is voor de Overheid heel belangrijk dat burgers en organisaties belastingen blijven betalen om Overheidsprogramma’s te financieren. Willen wij als samenleving blijvend vooruit gaan is het noodzakelijk dat het merendeel van de samenleving voldoet aan belastingwetten.


Burgers en organisaties kijken anders dan de Overheid naar belastingwetten. Zij voelen en ervaren de pijn ervan omdat belastingen een directe invloed hebben op het besteedbaar inkomen of winst en burgers willen over het algemeen een zo hoog mogelijk besteedbaar inkomen en organisaties willen een zo hoog mogelijke winst.


Het belang van de Overheid en het belang van een individu of organisatie kan tegenover elkaar komen te staan en dit kan resulteren in frictie.


Wanneer je in een financieel comfortabele situatie verkeerd is een discussie met de Belastingdienst over de hoogte van de te betalen belasting niet zo heel erg. Indien achteraf blijkt dat je geen gelijk hebt volgens het recht, betaal je de verschuldigde belasting, rente en mogelijk boete(s). Mogelijk, ben je er even kwaad over en je gaat door met je leven. Indien het verhaal in de pers komt ervaar je een deuk in je reputatie, maar in verreweg de meeste situaties zijn geen hele erge dingen van toepassing.


Dat betekent dat voor de meeste mensen die er financieel comfortabel bij zitten, de kans dat je echt slachtoffer wordt van de Belastingdienst behoorlijk klein is. Wanneer je financiële middelen hebt is het ook mogelijk om je te laten bijstaan door fiscalisten, fiscale advocaten of andere belastexperts. Die kunnen vaak de pijn weghalen of verminderen.


Echter, wanneer je er financieel niet zo comfortabel bij zit is de situatie anders en dat was de situatie vermoed ik bij de toeslagaffaire.


Veel mensen zitten er financieel niet zo comfortabel bij. Een extra aanslag van de Belastingdienst kan er voor zorgen dat de betreffende individu of organisatie verzuipt.

Het probleem dat komt van zo een situatie is vaak veel stress en piekeren. Dit kan resulteren in een waslijst aan psychische problemen.


Dit zijn situaties waar je in onze maatschappij in terecht kan komen. Maar, hoe zorg jij er voor dat dit jou niet overkomt ofwel dat wanneer zich een situatie voordoet dat je de Belastingdienst op je weg vindt tegenover je dat je er niet aan onder door gaat?

Voorkomen is beter dan genezen. Wanneer je het financieel niet zo ruim hebt is risico’s nemen met belastingen niet zo verstandig omdat wanneer de situatie zich voordoet dat je een extra aanslag krijgt betekent dit veel verstrekkendere gevolgen dan wanneer je veel geld hebt. Dat betekent dat wanneer je er financieel niet zo goed voorstaat het belangrijk is om geen of minder risico’s te nemen met belastingen.


Echter, er kan bijvoorbeeld een situatie ontstaan dat jij iets geïnterpreteerd hebt op een bepaalde manier en dat je toch de Belastingdienst tegenover je krijgt of door een situatie dat je een risico hebt genomen. De mogelijk aankomende financiële consequenties kunnen dan veel stress en piekeren opleveren.


De potentiële toekomstige financiële problemen kunnen er voor zorgen dat je in de toekomst niet meer zo fijn rond komt, dat je de huur of hypotheek niet meer kunt betalen en in het ergste geval dat je dakloos wordt. De stress en piekeren die komt van hierover denken kan een negatieve invloed hebben op je relatie en kan zelfs resulteren in zelfmoord of zelfmoord gedachten.


Wat je moet realiseren in deze situatie is dat jouw psychische gezondheid belangrijker is dan jouw financiële problemen en dat je hiervoor naar hulp gaat zoeken. De psychiatrie in Nederland is over het algemeen zeer goed in het helpen van mensen met zelfmoord gedachten en piekeren. Verder is er veel wat je kan doen aan de stress die je ervaart. Laat je bijstaan door professsionals. In verreweg de meeste gevallen zal het lukken om de pscychische problemen onder controle te krijgen.


Ten aanzien van je belastingpositie is het ook heel belangrijk dat je hiervoor hulp zoekt. Ga praten met gratis instanties die mensen bijstaan met hun belastingen en financiën. Ga praten met je Gemeente (sociaal raadlieden, schuldhulpverlening) Ga op zoek naar die geleerde mevrouw of meneer die je mogelijk kan helpen. Verdiep je ook zoveel mogelijk zelf in de belastingsituatie indien dat mogelijk is.


Ik denk dat ten aanzien van je partner is het heel belangrijk om goed te blijven communiceren en er over praten zoveel als nodig is.


Indien je niet in je recht staat ten aanzien van de Belastingsituatie kan er een aanslag volgen met rente en boete(s). Indien dit financieel voor jou een probleem oplevert, zorg ervoor dat je een betalingsregeling krijgt met de Belastingdienst waar je aan kan voldoen. Wat je ook kan doen is procederen tegen de Belastingdienst. Wanneer je dit zoveel mogelijk zelf doet zijn de kosten hiervan heel laag. Zo kan je de verplichting tot betalen vele jaren uitstellen en in de tussentijd een oplossing zoeken en aan een oplossing werken.


Tot slot wil ik graag opmerken dat door de naheffing of navordering er een nieuwe financiële situatie ontstaat. Dat kan betekenen dat de woning te duur is of dat de auto weg moet. Denk in oplossingen, neem een stap terug en werk aan je plan voor de toekomst.


Ik weet bijna zeker dat dakloosheid, zelfmoord en andere hele erge problemen die kunnen ontstaan ten aanzien van belastingen met name te maken hebben met koppigheid en struisvogelpolitiek. Dit zit in de mens. Echter, vanuit elke (ook slechte situatie) is wel weer wat te maken. Misschien niet hetzelfde, misschien niet zoveel, maar er is wel wat van te maken. Ga met je problemen aan de slag, zoek hulp, praat er over en denk in oplossingen.


Wees niet te koppig en wees geen struisvogel! Wanneer je te koppig bent, ben je niet flexibel genoeg om tot oplossingen te komen en wanneer je de problemen negeert worden ze erger en stapelen zich op. Ik vermoed dat alle hele erge dingen die zijn gebeurt tijdens de toeslagaffaire alleen mensen zijn overkomen die te koppig waren en zich gedragen hebben als een struisvogel. Ga met je problemen aan de slag, zoek hulp en er zal denk ik altijd wel een oplossing zijn.


Tot slot denk ik dat het belangrijk is dat de Overheid fiscale bijstand in dit soort situaties vergoed. Omdat ook mensen die minder bedeeld zijn ook moeten worden beschermd zoveel mogelijk tegen ernstige pscychische problemen die je kan krijgen van belastingen. Mogelijk, moeten we ook in dit soort situaties een soort slachtofferhulp introduceren en dit burgerhulp noemen.

 

 

19 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page