top of page

Wanneer ben je ondernemer voor de inkomstenbelasting?

Bijgewerkt op: 5 jan. 2023Volgens de Wet op de Inkomstenbelasting is een onderneming een zelfstandige organisatie van kapitaal en arbeid dat deelneemt aan het economisch verkeer met het oogmerk om winst te behalen. Het ondernemingsbegrip bestaat uit een aantal elementen, namelijk:

1. Zelfstandig;

2. Organisatie van kapitaal en arbeid;

3. Deelnemen aan het economisch verkeer; en

4. Het oogmerk om winst te behalen.


1. Zelfstandig


Wanneer sprake is van een dienstbetrekking kan geen sprake zijn van winst uit ondernemerschap. Bij een dienstbetrekking is sprake van een gezagsverhouding. De werkgever mag aanwijzingen geven over hoe, waar, wanneer en wat de werkzaamheden inhouden. Dit in tegenstelling tot een overeenkomt van opdracht, waarbij een opdracht wordt geformuleerd en de zelfstandige zelf bepaald hoe, waar en wanneer de werkzaamheden plaatsvinden, weliswaar in overleg. Wanneer je een overeenkomst van opdracht aangaat met een vorige werkgever of wanneer je slechts één of een paar grote opdrachtgevers hebt, of wanneer je in een team komt te werken met een leidinggevende. Ofwel wanneer je kan twijfelen of wel sprake is van zelfstandigheid is de papieren realiteit heel belangrijk. Ofwel er dient voor zelfstandigheid een duidelijke overeenkomst van opdracht te worden opgesteld. De website van de Belastingdienst laat allerlei voorbeelden zien van goedgekeurde overeenkomsten, die je ook weer kan aanpassen van jouw situatie. De feitelijke situatie is heel moeilijk aan te bewijzen en aan te tonen en daarom zijn er in de praktijk ook veel voorbeelden waar mensen werken als zelfstandige, maar eigenlijk sprake is van een dienstbetrekking. De Belastingdienst zal echt op de werkvloer moeten controleren om te kijken hoe er gewerkt wordt en dat is moeilijk.

Toch adviseer ik je niet om op glad ijs te gaan begeven. Door het opstellen van een goede overeenkomst en ook het maken van duidelijke werkafspraken die overeenkomen met het werken als zelfstandige is er weinig risico. Dat betekent dat er voldoende invullingsvrijheid is qua hoe, waar, wanneer en wat de werkzaamheden zijn voor zelfstandigheid.


2. Organisatie van kapitaal en arbeid


Wil er sprake zijn van een onderneming dient sprake te zijn van een organisatie van kapitaal en arbeid. Aan kapitaal is heel snel voldaan omdat een minimum al voldoende is. Echter, wanneer de situatie al op het randje is qua zelfstandigheid helpt het als er kapitaal risico wordt gelopen om toch aangemerkt te worden als ondernemer.

Qua arbeid is er nog een bepaling van belang en dat is het urencriterium. Er is voor het ondernemerschap criterium snel sprake van voldoende arbeid, maar om in aanmerking te komen voor de zelfstandigenaftrek, startersaftrek, startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid, aftrek voor speur en ontwikkelingssamenwerking, meewerkaftrek en stakingsaftrek dient u voldoende uren te besteden. Onder normale omstandigheden 1.225 uur per kalenderjaar.


3. Deelnemen aan het economisch verkeer


Binnen de familiesfeer en vriendensfeer bent u niet bezig in het economisch verkeer.


4. Oogmerk om winst te behalen


Wanneer het reëel is dat u winst kunt maken ofwel maakt voldoet u aan het oogmerk criterium. Bij een hele kleine winst voldoet u mogelijk nog niet aan dit criterium.


5. Tot slot


Ik merk op dat er een aantal factoren zijn die meewegen voor de Belastingdienst of sprake is van een onderneming in de inkomstenbelasting. Deze zijn:


  • Heb je voldoende opdrachtgevers?

  • Is je onderneming voldoende bekend en investeer je hierin?

  • Loop je ondernemingsrisico?

  • Ben je aansprakelijk voor schulden?

Wanneer je duidelijk aan bovenstaande criteria voldoet is sprake van ondernemerschap. Echter, dit is lang niet altijd helemaal duidelijk. Wanneer je geen ondernemer bent vallen de inkomsten waarschijnlijk onder resultaat uit overige werkzaamheden. Wanneer de situatie niet helemaal duidelijk is laat je dan adviseren door een adviseur.13 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page