top of page
Zoeken

Werken met een in het buitenland "gevestigde" vennootschap en een in Nederland wonende aandeelhouder


Er wordt op Facebook en internet volop mee geadverteerd. Vestig jezelf in een in de Verenigde Arabische Emiraten gevestigde vennootschap en betaal 0% winstbelasting. Dit lijkt te mooi om waar te zijn en in veel gevallen is dat ook zo.

Waar een vennootschap is gevestigd wordt bepaald op basis van alle feiten en omstandigheden. Volgens vaste rechtspraak is in het algemeen beslissend waar de vennootschap feitelijk geleid wordt. In het algemeen moet ervan worden uitgegaan dat de feitelijke leiding van een vennootschap is bij zijn statutair bestuur, tenzij een inspecteur aannemelijk maakt dat de kernbeslissingen elders worden genomen.

Indien aannemelijk is dat de werkelijke leiding wordt uitgeoefend door een ander dan het bestuur, bijvoorbeeld een aandeelhouder of adviseur, kan er aanleiding zijn de plaats van waaruit die ander de leiding uitoefent, aan te merken als vestigingsplaats van de vennootschap.

Wanneer u, als in Nederland woonachtig persoon, werkt met een vennootschap uit bijvoorbeeld de Verenigde Arabische Emiraten of een ander laag belast land (in de regel) en er wordt aldaar een statutair bestuur aangesteld betekent dit niet dat de feitelijke leiding ook daadwerkelijk in dat land zit en dat u kunt profiteren van 0% winstbelasting bijvoorbeeld. Er zal moeten worden gekeken waar de kernbeslissingen over het besturen van de vennootschap worden genomen. Indien de ondernemer in Nederland woont zal heel goed moeten worden vastgelegd dat de kernbeslissingen in het buitenland worden genomen alwaar het statutair bestuur is gevestigd. Diegene die trachten een dergelijke structuur op te tuigen en in Nederland blijven wonen als ondernemer, zullen vroeg of laat de Nederlandse Belastingdienst tegen komen, die dit soort structuren vaak bestrijd. De Belastingdienst zal moeten aantonen dat de kernbeslissingen elders worden genomen dan waar het statutair bestuur is gevestigd. Het is mogelijk om met dergelijke structuren te werken, maar dan dient er voldoende inhoud (substance) te zijn in de Verenigde Arabische Emiraten of het land dat u gekozen heeft. Dat betekent een echt bestuur, dat daadwerkelijk de feitelijke leiding heeft over de onderneming en niet alleen een papieren werkelijkheid die wordt gecreëerd. Het is zeer aanlokkelijk om te horen dat je kan ondernemen met 0% winstbelasting. Echter, voor de meeste ondernemers gaat deze vlieger niet op en kan werken met een dergelijke structuur grote problemen met de Belastingdienst veroorzaken. Wees gewaarschuwd!

25 weergaven0 opmerkingen

コメント


bottom of page